Dialog w służbie dziedzictwa narodowego

Dialog w służbie dziedzictwa narodowego

PODZIEL SIĘ

 

Konserwatorzy zabytków odgrywają ważną rolę w obszarze archeologii oraz architektury. Współpraca specjalistów tych dziedzin determinuje powodzenie realizowanych projektów. Organizator 4. Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO zadbał, aby w programie wydarzeń towarzyszących nie zabrakło spotkań poświęconych wspólnym działaniom architektów, archeologów i konserwatorów.

Program merytoryczny Targów Dziedzictwo odpowiada na potrzeby specjalistów zaangażowanych w odkrywanie i przywracanie świetności narodowemu dorobkowi. Ważnym tematem jest współpraca konserwatorów z archeologami i architektami. Wśród spotkań z ekspertami znajdą się więc prelekcje dotyczące pojawiających się w tym zakresie problemów i sposobów ich rozwiązywania.

Zachować ślady przeszłości

Spotkania na temat architektury odbędą się 6 października, a będą to: wykład pt. „Architektura drugiej połowy XX wieku – co chronić, o co dbać, co burzyć” oraz panel pt. „Projektowanie w zabytkach. Współpraca architekta z konserwatorem” organizowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich. Prelegenci będą dyskutować o uwarunkowaniach, przebiegu oraz efektach trudnego, lecz twórczego współdziałania architektów ze służbami konserwatorskimi. Do rozmowy zostaną zaproszeni także praktycy, którzy opowiedzą o codziennych doświadczeniach.

Archeologia a zabytki

Stowarzyszenie Starożytników we współpracy z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie 7 października poprowadzi panel pt. „Prace archeologiczne w systemie ochrony zabytków”. W pierwszej części spotkania będzie mowa o stanie prawnym archeologii w zamówieniach publicznych oraz o modelowych badaniach archeologicznych. W drugiej części prelegenci przybliżą problemy związane z przechowywaniem, konserwacją i udostępnianiem zabytków pozyskanych w wyników prowadzonych prac.

Prawo w służbie zabytków

Przepisy prawa dotyczące ochrony zabytków są szeroko dyskutowane, a konieczność wypracowania korzystnych rozwiązań pozostaje nadal aktualna. Przedstawiciele Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego podczas panelu pt. „Orzecznictwo administracyjne i konserwatorskie” odniosą się do obowiązujących przepisów, a eksperci z Kancelarii Prawnej Elżanowski, Cherka & Wąsowski podzielą się spostrzeżeniami z interpretacji przepisów oraz doświadczeniami stron zaangażowanych w ten proces.

Organizatorzy oraz patroni honorowi Targów Dziedzictwo

Organizatorem targów jest firma MT Targi Polska wraz z partnerami: Polskim Komitetem Błękitnej Tarczy, Stowarzyszeniem Starożytników, Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków, Stowarzyszeniem Architektów Polskich, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz firmą Archaios. Targi zostały objęte patronatem honorowym: Małgorzaty Kidawy-Błońskiej – wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, prof. dr. hab. Wojciecha Fałkowskiego – podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, dr. Wojciecha Woźniaka – Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, Adama Struzika – marszałka województwa mazowieckiego, Hanny Gronkiewicz-Waltz – prezydent m.st. Warszawy, ks. bp. Michała Janochy – biskupa pomocniczego Archidiecezji Warszawskiej, przewodniczącego Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski, ks. bp. Wiesława Alojzego Meringa – biskupa Diecezji Włocławskiej, byłego przewodniczącego Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski, Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy – prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, dr. Tomasza Makowskiego – dyrektora Biblioteki Narodowej, nadbryg. mgr. inż. Leszka Suskiego – komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, Szefa Obrony Cywilnej Kraju. Patronat nad Ogólnopolskimi Dniami Konserwatorskimi sprawują: dr hab. Magdalena Gawin – podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków oraz Barbara Jezierska – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Informacje praktyczne

Targi Dziedzictwo odbędą się w dniach 5-7 października br. w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie. Wszystkich odwiedzających obowiązuje rejestracja uprawniająca do bezpłatnego wstępu. Można jej dokonać online do 3 października br. Więcej informacji, szczegółowy program oraz link do formularza rejestracyjnego znajdują się na stronie www.targidziedzictwo.pl.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ