Zdjęcia z XI. Zimowego Zjazdu Polskiej Izby Przemysłu Targowego, który odbył się w Karpaczu w dniach 4-6.12.2019. Fot. Rz-Studio – Fotografia Profesjonalna

Projekty nagrodzone przez jury w konkursie Ekspozycja Roku 2018. Laureatami są firmy członkowskie Polskiej Izby Przemysłu Targowego, oferujące usługi projektowania i budowy ekspozycji targowych i eventowych.

Rysunki pochodzą ze Słownika Pojęć Branży Targowej.

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów partnerów Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

fot. Janusz Mazurkiewicz

Zbiór infografik przygotowanych w związku ze Światowym Dniem Targów 2017.

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

Zdjęcia pochodzą od partnera: Meliński Minuth.