Rysunki pochodzą ze Słownika Pojęć Branży Targowej. Autorem grafik jest Henryk Sawka.

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów partnerów Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

fot. Janusz Mazurkiewicz

Zbiór infografik przygotowanych w związku ze Światowym Dniem Targów 2017.

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

Zdjęcia pochodzą od partnera: Meliński Minuth.