Bezpieczne targi

Bezpieczne targi

Targi w Polsce są bezpieczne. Branża targowa nie udaje, że nie ma pandemii COVID-19. Organizatorzy targów zrzeszenia w Polskiej Izbie Przemysłu Targowego wprowadzili wiele restrykcji we własnym zakresie już w lutym 2020 r. Polska Izba Przemysłu Targowego opracowała Wytyczne dla organizatorów targów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, które zostały zatwierdzone przez GIS i Ministerstwo Zdrowia i są oficjalnie obowiązującymi. Firmy branży targowej stosują się również do Wytycznych dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów, Wytycznych dla organizacji imprez w obiektach wielofunkcyjnych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce oraz Wytycznych dla organizacji pracy biurowej. Polska Izba Przemysłu Targowego opracowała również Wytyczne dla wystawców oraz zalecenia PIPT.

Dodatkowo, bardzo duże kubatury obiektów targowych, przepływowy ruch zwiedzających oraz wzmożone działania organizatorów targów oraz firm świadczących usługi targowe mające na celu zapewnienia maksymalnej ochrony  zarówno wystawcom, jak zwiedzającym czyni z imprez targowych jedne z najbezpieczniejszych.

We wrześniu i październiku 2020 r., kiedy udało się między kolejnym zmrożeniami branży targowej zorganizować kilka imprez targowych, organizatorzy targów oraz wystawcy i zwiedzający mogli sprawdzić, jak skuteczny jest system bezpieczeństwa na polskich targach.

Zobaczcie, jak firmy targowe zrzeszone w Polskiej Izbę Przemysłu Targowe są przygotowane na Wasze bezpieczne przyjęcie.