Kontakt

Kontakt

Polska Izba Przemysłu Targowego
ul. Bukowska 12 (budynek World Trade Center Poznań, pok. 122)
60-810 Poznań

tel.: (48) 61/866 15 32, 869 22 45
fax: (48) 61/866 10 53

Kontakt mailowy: tdw@polfair.com.pl