Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH...

Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH 2017

PODZIEL SIĘ

VIII Międzynarodowa Konferencja Policyjna oraz towarzyszące jej Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH 2017 odbędą się w dniach 26-28 kwietnia. Po raz pierwszy w nowej lokalizacji – w nowoczesnym Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku, siedzibie Międzynarodowych Targów Gdańskich.

Skierowane do służb mundurowych – Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH są jednym z najbardziej prestiżowych przedsięwzięć wystawienniczych, cieszących się dużym zainteresowaniem na arenie międzynarodowej zarówno wśród producentów, jak też Policji i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Inicjatywa ta akumuluje w danym czasie i miejscu liczne grono profesjonalistów i ekspertów oferujących wyposażenie o najwyższej jakości technicznej i technologicznej, dedykowane służbom mundurowym. Jest to również sposobność do nawiązania kontaktów i wypracowania rozwiązań służącym zarówno sektorowi publicznemu, jak i prywatnemu – podkreśla nadinsp. Helena Michalak, Zastępca Komendanta Głównego Policji w przesłaniu adresowanym do uczestników obydwu wydarzeń.

Dlaczego Gdańsk?

– Wspólnie z naszymi partnerami doszliśmy do wniosku, że w jubileuszowym, dziesiątym roku istnienia EUROPOLTECHU, dążąc do podniesienia standardu oraz wniesienia nowych formalnych rozwiązań, warto przenieść miejsce organizacji do Gdańska – mówi Andrzej Kasprzak, prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich. – EUROPOLTECH w AMBEREXPO to nie tylko wzrost komfortu uczestników targów i konferencji, ale także ograniczenie kosztów organizacyjnych, co przekłada się na zmniejszenie wydatków związanych z uczestnictwem w tym projekcie. Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AMBEREXPO stwarza również możliwości rozbudowy programu targów, pozwalając reagować na coraz bardziej zróżnicowane oczekiwania naszych kontrahentów.

Międzynarodowa Konferencja Policyjna o logistyce

VIII Międzynarodowa Konferencja Policyjna „Logistyka w administracji publicznej w kontekście zagrożeń współczesnego świata – nowe wyzwania dla służby wspomagającej podstawową działalność formacji i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa” organizowana jest przez Komendę Główną Policji.

Konferencja realizowana będzie w podziale na dwie sesje. Pierwsza z nich, poświęcona głównemu tematowi, poruszać będzie kwestie związane z organizacją zabezpieczenia logistycznego służb mundurowych, zarządzaniem finansami w jednostkach publicznych, budżetem zadaniowym, zarządzaniem ryzykiem operacyjnym w obszarze logistyki społecznej. Ponadto, poruszona zostanie problematyka efektywności i jej interpretacji w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego, jak również polityki przemysłu sektora bezpieczeństwa.
Podczas drugiej sesji Konferencji zaplanowano przeprowadzenie seminarium/konferencji dotyczących merytorycznych obszarów działania formacji, w tym m.in. na temat:

 • możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na przedsięwzięcia podejmowane przez służby mundurowe,
 • kształtowania nowoczesnych strategii działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego z wykorzystaniem zdobyczy nauki i techniki,
 • taktyki sprawowania nadzoru nad ruchem drogowym z wykorzystaniem nowoczesnych przyrządów do pomiaru prędkości,
 • cyberbezpieczeństwa i cyberprzestępczości,
 • nowoczesnych systemów zabezpieczenia technicznego obiektów służbowych (nowe technologie zabezpieczenia obiektów infrastruktury krytycznej).

Wysoce specjalistyczne targi Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH 2017 to jedyna w Polsce wysoce specjalistyczna impreza targowa, dedykowana służbom porządku publicznego i służbom specjalnym. Przedsięwzięcie organizowane jest przez Międzynarodowe Targi Gdańskie SA w ścisłej współpracy z Komendą Główną Policji oraz we współdziałaniu ze służbami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, formacjami bezpieczeństwa państwa, Wojskami Specjalnymi i Żandarmerią Wojskową. W ramach ekspozycji targowej eksperci wszystkich służb będą mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi ofertami sprzętu i wyposażenia z zakresu techniki operacyjnej, kryminalistycznej, łączności, teleinformatyki, ochrony obiektów i osób, ratownictwa, ochrony granic, kontroli ruchu drogowego oraz sprzętu i uzbrojenia dla Wojsk Specjalnych, Żandarmerii Wojskowej i oddziałów antyterrorystycznych. Zaprezentowane zostaną też rozwiązania technologiczne zwiększające skuteczność walki z przestępczością oraz wzmacniające bezpieczeństwo osobiste funkcjonariuszy.

Supernowoczesny 2017 dla najlepszych
Jednym z ważniejszych przedsięwzięć Targów EUROPOLTECH jest PROGRAM SUPERNOWOCZESNY 2017, którego misją jest promocja produktów charakteryzujących się nowatorskimi rozwiązaniami technicznymi oraz unikalnymi walorami eksploatacyjnymi. Komisję Konkursową programu SUPERNOWOCZESNY tworzy Rada Programowa Targów, w skład której wchodzą zastępcy szefów służb policyjnych i formacji bezpieczeństwa państwa. Laureaci uhonorowani zostaną nagrodami: Złotą, Srebrną i Brązową Gwiazdą Policji. Swoją nagrodę, Laur Graniczny, przyzna również Komendant Główny Straży Granicznej.

Najważniejsze wydarzenia

 • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Miejsce zdarzenia” organizowana przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń oraz informacji na temat obowiązujących procedur regulujących postępowanie zespołów oględzinowych w Polsce i w innych państwach. Wydarzenie to służy również omówieniu podstawowych zasad identyfikacji ofiar zamachów terrorystycznych i katastrof w opracowanych przez Interpol wytycznych DVI (Disaster Victim Identification)
 • Konferencja „Przestępczość na szkodę interesów finansowych RP na przykładzie identyfikowania i zwalczania działalności zorganizowanych grup przestępczych w obszarze wyłudzeń podatku VAT”, przygotowywana przez Centralne Biuro Śledcze Policji i Komendę Główną Policji
 • Konferencja szkoleniowa „Ratownictwo medyczne w Policji. Rola i zadania ratownika medycznego w kontekście zmian w przepisach prawa”, przygotowywana przez Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych
 • Seminarium „Identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa przy pomocy zintegrowanych systemów monitorowania” organizowane przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W ramach seminarium zaprezentowane zostaną nowoczesne rozwiązania organizacyjne i technologiczne pozwalające na efektywne zarządzanie systemami monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa
 • porady prawne i konsultacje z zakresu ochrony informacji niejawnych, biznesowych, danych osobowych oraz wdrażania procedur ich ochrony w firmach i instytucjach prowadzone przez Krajowe Stowarzyszenie Informacji Niejawnych oraz Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego
 • pokazy dynamiczne, szkolenia i warsztaty policjantów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Tylko dla profesjonalistów

Konferencja oraz Targi EUROPOLTECH mają charakter wysoce specjalistyczny i dedykowane są wyłącznie profesjonalistom z dziedzin objętych tematyką targową. Ostatnią edycję targów odwiedziło ponad 6 300 gości związanych z branżą.

 

 

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ