Opis konkursu

Opis konkursu

Celem konkursu “Targi 4.0” jest szeroko rozumiana promocja targów i zachęcenie studentów szkół wyższych w Polsce do wspólnego świętowania i udziału w Światowej Kampanii UFI (Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego) Global Exhibitions Day 2019.

Temat przewodni konkursu to „Targi 4.0”. Zadaniem uczestników jest przygotowanie referatu lub spotu promocyjnego albo prezentacji multimedialnej na jeden z dziesięciu tematów:

  1. Wizja targów 2030
  2. Nie tylko marketing – targi jako droga rozwoju biznesu firmy
  3. Targi dają więcej – korzyści z udziału w targach
  4. Event w wielu wymiarach – cecha współczesnych targów
  5. Nowe media w służbie targów
  6. Neuromarketing na targach
  7. Najnowsze technologie wykorzystywane na targach.
  8. Promocja idei targów
  9. Ekspozycja (stoisko targowe) przyszłości
  10. Global Exhibitions Day – koncepcja promocji święta przemysłu wystawienniczego na rok 2020

Oceny zgłoszonych do konkursu prac dokonana niezależne jury. Zwycięzcom wręczone zostaną atrakcyjne nagrody.