ORGANIZATORZY TARGÓW

Zgodnie ze Słownikiem Pojęć Branży Targowej władanej przez Polską Izbę Przemysłu Targowego Organizator targów to osoba fizyczna lub prawna zajmująca się organizacją targów, czyli wydarzeń gospodarczych, społecznych i kulturowych, służących rozwojowi przedsiębiorstw, promocji gospodarczej towarów i usług oraz budowaniu bezpośrednich relacji międzyludzkim w biznesie.

Polski przemysł targowy współtworzą organizatorzy targów w Polsce oraz firmy polskie świadczące usługi za granicą dla klientów polskich lub zagranicznych, w tym jako przedstawiciele targów zagranicznych w Polsce lub targów polskich za granicą.