Podsumowanie statystyczne 2022 roku

Podsumowanie statystyczne 2022 roku

PODZIEL SIĘ

Targi po długiej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 odbywają się już regularnie od kilkunastu już miesięcy. W roku 2022 r. odbyły się 123 imprezy targowe, które poddały się audytom statystyk targowych przeprowadzonym przez CENTREX – Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych. To 65% liczby targów sprzed pandemii.

 

Targi w Polsce w latach 2012 – 2022*

Kryteria Rok bazowy 2019 2021*** 2022 Poziom 2022 do 2019
Liczba targów 189 73 123 65%
Całkowita wynajęta powierzchnia targowa m2 760 932 395 690 539 965 71%
Liczba wystawców ogółem 25 598 6 786 13 973 55%
Liczba wystawców międzynarodowych 5 339 1 508 2 750 52%
Liczba zwiedzających** 1 580 846 436 429 894 123 57%

 

   *Dane uwzględniają wyłącznie statystyki targów w Polsce poddanych audytowi CENTREX – Międzynarodowemu Związkowi Statystyk Targowych.

 **Liczba zwiedzających jest zaniżona. Wstęp na część targów jest bez biletów, w związku z tym nie można oszacować liczby zwiedzających

***W roku 2020 branża była zamrożona z powodu pandemii COVID-19

 

Firmy targowe odbudowują swoją kondycję finansowo-produktową. Dotyczy to zarówno organizatorów targów, jak i firmy projektujące i budujące stoiska targowe, firmy transportu targowego oraz firmy oferujące inne usługi na rzecz targów.

Jeśli chodzi o organizatorów targów, to wielkość wynajętej powierzchni wystawienniczej stanowiła 71% proc. stanu sprzed pandemii. Frekwencja zarówno wystawców, jak i zwiedzających na targach po pandemii również wzrasta, jednak wolniej. Liczba wystawców ogółem w roku 2022 to jedynie 55% liczby wystawców z roku 2019. Na zbliżonym poziomie oscylowała liczba wystawców zagranicznych – 52% w stosunku do roku 2019 i liczba zwiedzających – 57% poziomu sprzed pandemii.

Były jednak wyjątki. Niektóre imprezy targowe odnotowały znaczące wzrosty dotyczące powierzchni
i zwiedzających niż w latach najlepszego prosperity, m.in. Cavaliada, czy MSPO.

Niemal o połowę niższa liczba wystawców uczestniczących w targach w Polsce oraz niewielka liczba targów w krajach europejskich nie ułatwia powrotu do silnej kondycji finansowej z roku 2019 firmom projektujących i budujących stoiska oraz firmom świadczącym usługi transportowe, wyposażenia stoisk czy IT na rzeczy wystawców. Dla większość z tych firm 50% udziału w przychodach miały usługi dla wystawców wystających się na targach zagranicznych. Warto tutaj nadmienić, że polskie firmy budujące stoiska targowe oraz polscy dostawcy rozwiązań multimedialnych na stoiska są uważane za jedne z najlepszych w Europie.

Wszystko to miało swoje odbicie w przychodach. I tak średnie przychody branży za 2022 w stosunku do 2019 oscylowały na poziomie 60-70%, chociaż niektóre firmy odnotowały wzrost przychodów nawet o 40% powyżej poziomu z roku 2019, jednak są to pojedyncze przypadki.

Przychody z 2022 r w stosunku do roku 2021 były znacząco wyższe – średnio o 50%, ale wynikało to
z faktu, iż w roku 2021 targi były zamrożone do czerwca, a pierwsze imprezy targowe odbyły się dopiero
w III i IV kwartale 2021r.

Większość firm (ponad 80%) prognozuje, że powrót do poziomu sprzed pandemii może trwać do 2024 r.

Na długość procesu odbudowy kondycji firm targowych do poziomu z 2019 ma i będzie miało wpływ kilka czynników: wojna na Ukrainie i związane z tym obawy zagranicznych wystawców, wzrost cen paliw, energii oraz dwucyfrowy poziom inflacji, a co za tym idzie wzrost kosztów pracy.

Dużym wyzwaniem dla firm targowych w odbudowie kondycji będzie również zbyt mała na dzień dzisiejszy liczba specjalistów, wielu odeszło lub zostało zwolnionych w związku z ponad 18 miesięcznym przestojem branży.

Jednak dane pokazują zdecydowanie tendencję wzrostową, która, jak zakłada wiele firm targowych, utrzyma się również w roku 2023. Duża część firm mówi nawet o wyrównaniu poziomu przychodów z 2019. Inne prognozują, że zabierze im to jeszcze ok. 1-2 lat.

PODZIEL SIĘ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ