Słownik pojęć branży targowej

Słownik pojęć branży targowej

Słownik Pojęć Branży Targowej oficjalnie systematyzuje od lat stosowaną w polskiej branży targowej terminologię. Tym bardziej, że w prawodawstwie polskim brakuje uregulowań dla tej szczególnej branży gospodarki, jaką są targi i wystawy. Niewiele jest też literatury, która fachowo objaśnia czym są targi i jakie jest ich znaczenie. Dzięki przyjęciu i promocji “Słownika Pojęć Branży Targowej”, PIPT ma nadzieję wyjaśnić wiele nieporozumień wokół prawidłowej interpretacji znaczenia najważniejszych definicji, takich jak m.in. definicja i klasyfikacja targów, pojęcie i kryteria dla obiektu targowego, definicja organizatora targów, przedsiębiorstwa usług targowych i wiele innych.